ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 124
                                               

થોરીયમ

થોરીયમ એ એક પ્રાકૃતિક કિરણોત્સારી રાસાયણિક તત્વ છે જેની સંજ્ઞા Th અને અણુ ક્રમાંક ૯૦ છે. આની શોધ ૧૮૨૮માં થઈ હતી અને આનું નામ વિજળીના નોર્સ દેવતા થોર પરથી પડ્યું. પ્રકૃતિમામ્ થોરીયા માત્ર થોરીયમ-૨૩૨ સ્વરૂપે મળે છે. તે આલ્ફા કણો ઉત્સર્જિત કરે છે. ત ...

                                               

નાયોબિયમ

નાયોબિયમ અથવા કોલમ્બિયમ, એ એક રાસાયણિક તત્વ છે જેની સંજ્ઞા Nb અને અણુ ક્રમાંક ૪૧ છે. આ એક હળવી, રાખોડી, તંતુભવનક્ષમ સંક્રાતિ ધાતુ તત્વ છે. આ ધાતુ પ્રાયઃ પાયરોક્લોર નામના ખનિજમાં મળી આવે છે કે નાયોબિયમનું અને કોલ્બાઈટનું પ્રમુખ વાણિજ્યિક સ્ત્રોત છ ...

                                               

નિકલ

નિકલ એક રાસાયણીક તત્વ છે જેની રાસાયણીક સંજ્ઞા Ni અને અણુ ક્રમાંક ૨૮ છે. આ એક ચાંદી જેવી ચળકતી સફેદ ધાતુ છે જેમાં હલકી સોનેરી ઝાંય હોય છે. આ ધાતુ સખત અને પ્રસરણશીલ હોય છે. શુદ્ધ નિકલ રાસયણીક દ્રષ્ટીએ સક્રિય ધતુ છે. જોકે આ ધાતુના મોટા ટુકડાઓ સામાન્ ...

                                               

નિયોડીમીયમ

નિયોડીમીયમ એ એક રાસાયણિક તત્વ છે તેની સંજ્ઞા Nd અને અણુ ક્રમાંક ૬૦ છે. આ એક મૃદુ ચળકતી ધાતુ છે જે હવામાં કુલ્લી રાખતાં ખવાણ પામે છે. મોન્ઝેનાઈટ અને બેસ્ટનાસાઈટમાં તે નોંધનીય પ્રમાણમાં ઉપલબ્ધ હોય છે. નિયોડીમીયમ એ પ્રાકૃતિક રીતે શુદ્ધ સ્વરૂપે કે અન ...

                                               

નિયોન

નિયોન એ એક રાસાયણિક તત્વ છે જેની રાસાયણિક સંજ્ઞા Ne છે અને અણુ ક્રમાંક ૧૦ છે. સમગ્ર વિશ્વમાં આ એક સામાન્ય તત્વ છે, પણ પૃથ્વી પર તે વિરલ છે. સામાન્ય ઉષ્ણતામાન અને દબાણેઆ એક રંગ વગરનો, નિષ્ક્રિય આદર્શ વાયુ છે, હ્યારે નિયોનને ઓછા વોલ્ટેજવાળા નિયોન ગ ...

                                               

નેપ્ચ્યુનીયમ

નેપ્ચ્યુનિયમ એ એક રાસાયણિક તત્વ છે જેની સંજ્ઞા Np છે અને અણુ ક્રમાંક ૯૩ છે. આ એક કિરણોત્સારી ધાતુ છે, આ પહેલું ત્રાંસ યુરેનિક તત્વ છે અને એક્ટિનાઈડ શ્રેણીમાં આવેલું છે. આનું સૌથી સ્થિર સમસ્થાનિક, 237 Np છે અને તે અણુભઠ્ઠીમાં અને પ્લુટોનિયમ ઉત્પાદ ...

                                               

નોબેલીયમ

નોબેલીયમ એ એક કૃત્રીમ તત્વ છે જેની સંજ્ઞા No અને અણુ ક્રમાંક ૧૦૨ છે. આની પહેલી ઓળખ ડુબ્ના,રશિયાની ફ્લેરોવ અણુભઠ્ઠી પ્રયોગ શાળાના વૈજ્ઞાનિકોને ૧૯૬૬માં થઇ હતી. આ તત્વ વિષે ઘણી અલ્પ માહિતી છે પણ થયેલા પ્રયોગ પર્થી જણાયું છે કે દ્રાવનોમાં આ દ્વીબંધી ...

                                               

પલેડિયમ

પલેડિયમ એ એક રાસાયણિક તત્વ છે જેની રાસાયણિક સંજ્ઞા Pd છે અને અણુ ક્રમાંક ૪૬ છે. આ એક દુર્લભ અને ચળકતી સફેદ ધાતુ છે. આની શોધ ૧૮૦૩માં વિલિયમ હાઈડ વૉલસ્ટન દ્વારા કરાઈ હતી. તેઅણે આ ધાતુનું નામ નક્ષત્ર પાલાસ્ પરથી પાડવામાં આવ્યું, જેનું પોતાનું નામ ગ્ ...

                                               

પારો

પારો એ એક રાસાયણિક તત્વ છે જેની સંજ્ઞા Hg અને અણુ ક્રમાંક ૮૦ છે આ એક સંક્રાંતિ ધાતુ છે. આ ધાતુ હોવા છતાં પ્રવાહી સ્વરુપમાં જ હોય છે. પારાની ઘનતા કોઇપણ પ્રવાહી કરતાં વધારે હોય છે. એક ઘન સે. મી. પાણીનું વજન ૧ ગ્રામ હોય છે, જ્યારે એક ઘન સે. મી. પારા ...

                                               

પોટેશિયમ

પોટેશિયમ એ એક રાસાયણિક તત્વ છે જેની રાસાયણિક સંજ્ઞા K) અને અણુ ક્રમાંક ૧૯ છે. આ એક નરમ હળવું અને સફેદ ચળકતું આલ્કલી ધાતુ તત્વ છે. આ ધતુ પૃથ્વીના વાતાવરણમઅં ખૂબ ઝડપથેએ ઓક્સિડેશન પામે છે અને જે પાણી સાથે ખૂબ ક્રિયાશીલ છે. પાણીમાં ઉમેરતા આ ધાતુ ઉષ્ણ ...

                                               

પોલોનીયમ

પોલોનીયમ એ એક રાસાયણિક તત્વ છે જેની સંજ્ઞા Po અને અણુ ક્રમાંક ૮૪ છે. આ ધતુની શોધ ૧૮૯૮માં મેરી ક્યૂરી અને પેરી ક્યૂરી એ કરી હતી. આ એક દુર્લભ અને અત્યંત કિરણોત્સારી તત્વ છે. રાસાયણિક રીતે આ તત્વ બિસ્મથઅને ટેલુરિયમ જેવો છે. અને તે યુરેનિયમની ખનિજમાં ...

                                               

પ્રેસિયોડિમિયમ

પ્રેસિયોડિમિયમ એ એક રાસાયણિક તત્વ છે જેની સંજ્ઞા Pr અને અણુ ક્રમાંક ૫૯ છે. પ્રેસિયોડિમિયમ એ એક મૃદુ, ચળકતી, પ્રસરણશીલ અને તંતુભવન ધાતુ છે અને તે લેંથેનાઈડ જૂથમાં આવે છે. આ ધાતુ રાસાયણિક રીતે અત્યંત ક્રિયાશીલ હોવાને કારણે તે શુદ્ધ સ્વરૂપે પ્રકૃતિમ ...

                                               

પ્રોટેક્ટિનીયમ

પ્રોટેક્ટિનીયમ એ એક રાસાયણિક તત્વછે જેની સંજ્ઞા Pa અને અણુ ક્રમાંક ૯૧ છે. આ એક ભારે,ચળકતું-રાખોડી ધાતુ તત્વ છે જે ઓક્સીજન, પાણીની વરાળ નએ અકાર્બનીક ઍસિડ સાથે તુતંત પ્રક્રિયા કરે છે. આ ધાતુ ઘણાં રાસાયણિક સંયોજનો બનાવે છે. આ ધાતુ ઓક્સિડેશનની +૫ સ્થ ...

                                               

પ્રોમેથિયમ

પ્રોમેથિયમ એ એક રાસાયણિક તત્વ છે જેની સંજ્ઞા Pm અને અણુ ક્રમાંક ૬૧ છે. ટેક્નેશિયમ સાથે આ એક જ એવું કિરણોત્સારી રાસાયણિક તત્વ છે જેની પાછળ ફરી સ્થિર સમસ્થાનિકો ધરાવતાં તત્વો આવે છે. 

                                               

પ્લુટોનીયમ

પ્લુટોનીયમ એ એક ટ્રાંસ-યુરેનિયમ કિરણોત્સારી રાસાયણિક તત્વ છે જેની સંજ્ઞા Pu અને અણુ ક્રમાંક ૯૪ છે. આ ચળતી-સફેદ રંગની એક્ટિનાઈડ શ્રેણીનું તત્વ છે. હવામામ્ ખુલ્લું રાકહ્તા તે રાસાયણિક ક્રિયા કરે છે અને તેની સપાટી પર પ્લુટોનિયમ ઓક્સાઈડની એક ફિક્કું ...

                                               

પ્લેટિનમ

મહાતુ એ એક રાસાયણિક તત્વ છે જેની સંજ્ઞા Pt અને અણુ ક્રમાંક ૭૮ છે. આનું નામ સ્પેનિશ રૂઢિ પ્રયોગ પ્લેટિના ડેલ પિંટો, જેનો અર્થ થાય છે "પિંટો નદીનું નાનકી ચાંદી." આ એક અત્યંત ઘનત્વ ધરાવતી, પ્રસરણશીલ, તંતુભવન, મૂલ્યવાન, રાખોડી-સફેદ સંક્રાંતિ ધાતુ છે. ...

                                               

ફર્મીયમ

ફર્મીયમ એ એક કૃત્રીમ તત્વ છે જેની સંજ્ઞા Fm અને અણુ ક્રમાંક ૧૦૦ છે. આ એક્ટિનાઈડ શ્રેણીનું તત્વ છે. ન્યૂટ્રોન ના મારા દ્વારા તૈયાર થતું આ સૌથી ભારે તત્વ છે અને તે હિસાબે મોટા પ્રમાણમાં તૈયાર કરી શકાય તેવું આ સૌથી ભારે તત્વ છે. જો કે મોટા પ્રમાણમામ ...

                                               

ફોસ્ફરસ

ફોસ્ફરસ એ એક રાસાયણીક તત્વ છે જેની સંજ્ઞા P અને અણુ ક્રમાંક ૧૫ છે. આ એક નયટ્રોજન સમૂહનો આ એક અધાતુ તત્વ છે તે પરિવર્તી બંધનાંક ધરાવે છે. પ્રાયઃ ફોસ્ફરસ તેની ખનિજમાં અજૈવિક સ્ત્રોતમાં ઓક્સિડાઈઝ્ડ સ્વરૂપે ફોસ્ફેટ ખડકોના સ્વરૂપે મળી આવે છે. ગંધક તત્ ...

                                               

ફ્રાંસીયમ

ફ્રાંસીયમ એ એક રાસાયણિક તત્વ છે જેની સંજ્ઞા Fr અને અણુ ક્રમાંક ૮૭ છે. આને પહેલાં ઈકા-સીસ્સીયમ અને એક્ટીનીયમ K તરીકે ઓઅળખાતી હતી. સર્વ જાણીતા તત્વોમાં આ તત્વ સૌથી ઓછી ઈલેક્ટ્રોનેગેટેવીટી ધરાવે છે અને તે બીજું સૌથી દુર્લભ પ્રાકૃતિક તત્વ છે. આ એક અત ...

                                               

ફ્લોરિન

ફ્લોરિન એ એક રાસાયણીક તત્વ છે જેનો અણુ ક્રમાંક ૯ છે, અને તેની રાસાયણિક સંજ્ઞા F છે. આવર્તન કોઠામાં હેલોજન શ્રેણીના તત્વોમાં આ સૌથી હલકું તત્વ છે. આ તત્વનો એક માત્ર સ્થિર આઈસોટોપ છે, ફ્લોરિન - ૧૯. વાતાવરણાના પ્રમાણભૂત તાપમાન અને દબાણે ફ્લોરિન એ એક ...

                                               

બર્કેલીયમ

બર્કેલીયમ એ એક કૃત્રીમ તત્વ છે જેની સંજ્ઞા Bk અને અણુ ક્રમાંક ૯૭ છે. આ એક્ટિનાઈડ અને ટ્રાંસ યુરેનિયમ શ્રેણીનું તત્વ છે. આનું નામ કેલીફોર્નિયાના બર્કેલી શહેર પરથી રખાયું છે જ્યાં ૧૯૪૯માં કેલિફોર્નિયાની કિરણોત્સાર પ્રયોગશાળામાં આની શોધ થઈ હતી. નેપ્ ...

                                               

બિસ્મથ

બિસ્મથ એ એક રાસાયણિક તત્વ છે જેની સંજ્ઞા Bi અને અણુ ક્રમાંક ૮૩ છે. આ ધાતુ ત્રિ-બંધ ધરાવે છે જે આર્સેનિક અને અન્ટિમની સમાન હોય છે. શુદ્ધ તત્વ તરીકે બિસ્મથ અસંયોજિત અવસ્થામાં મળી આવી શકે છે. આના સલ્ફાઈડ અને ઓક્સાઈડ મહત્ત્વની ઔદ્યોગિક ખનિજ છે. આ ધાત ...

                                               

બેરિયમ

બેરિયમ એ એક રાસાયણિક તત્વ જેની સંજ્ઞા Ba અને અણુ ક્રમાંક ૫૬ છે. આવર્તન કોઠાના બીજા સમૂહનું આ પાંચમું તત્વ છે. આ મૃદુ ચળકતી ધાતુ સમાન આલ્ક્લાઇન પાર્થિવ ધાતુ છે. બેરિયમ તેની હવા સાથેની રાસાયણીક ક્રિયાશીલતાને કારણે પ્રકૃતિમાં તેના શુદ્ધ સ્વરૂપે મળી ...

                                               

બેરિલિયમ

બેરિલિયમ એક રાસાયણિક તત્વ છે જેની રાસાયણિક સંજ્ઞા Be છે અને અણુ ક્રમાંક ૪ છે. આ એક દ્વી બંધ ધરાવતું તત્વ છે જે પ્રકૃતિમાં અન્ય તત્વો સાથે સંયોજન સ્વરૂપે જ ખનિજ માં મળી આવે છે. અમુખ ખાસ રત્નો બેરિલિયમ ધરાવે છે જેમ કે બેરિલ, પીરોજ, નીલમ, અને ક્રાયસ ...

                                               

બોરોન

બોરોન એ એક રાસાયણિક તત્વ છે જેનો અણુ ક્રમાંક ૫ છે અને જેની સંજ્ઞા B છે. બોરોન એ એક ધાતુ સદ્શ અથવા ધાત્વાભ છે. સ્ટેલર અણુ સમન્વય પ્રક્રીયાથી ઉત્પન્ન થતું હોવાને કારણે બોરોન પૃથ્વી અને વિશ્વ બંનેમાં ખૂબ અલ્પપ્રમાણમાં મળે છે. જોકે બોરોન તેના બોરેટ ન ...

                                               

બોહ્રીયમ

બોહ્રીયમ કે બોરીયમ એ એક રાસાયણિક તત્વ છે જેની સંજ્ઞા Bh અને અણુ ક્રમાંક ૧૦૭ છે. આ ધાતુ ૭-બી સમુહની સૌથી ભારે ધાતુ છે. આ એક કૃત્રીમ તત્વ છે જેનું સૌથી સ્થિર તત્વ 270 Bh, ૬૧ સેકન્ડનો અર્ધ આયુષ્યકાળ ધરાવે છે. રાસાયણિક પ્રયોગોએ સાબિત કર્યું છે કે બોહ ...

                                               

બ્રોમિન

બ્રોમિન ; એ શબ્દ ગ્રીક ભાષાનો શબ્દ બ્રોમોસ પરથી ઉતરી આવ્યો છે, જેનો અર્થ બકરાની ગંધ એવો થાય છે આ એક રાસાયણિક તત્વ છે જેની સંજ્ઞા Br, અને અણુ ક્રમાંક ૩૫, અને અણુભાર ૭૯.૯૦૪ છે. આનો સમાવેશ હેલોજન સમૂહમાં થાય છે. ૧૮૨૫-૨૬માં આ તત્વને બે જુદા જુદા વૈજ્ ...

                                               

માઈટનિરીયમ

માઈટનિરીયમ એ એક રાસાયણિક તત્વ છે જેની સંજ્ઞા Mt અને અણુ ક્રમાંક ૧૦૯ છે. આવર્તન કોઠામાં આ તત્વ જૂથ-૯નું સૌથી ભારે તત્વ તરીકે દર્શાવાય છે. પણ તેનો એવો સ્થિર સમસ્થાનિક નથી શોધયો કે જેથી તેના ગુણધર્મો સમજી શકાય. આને સૌ પ્રથમ વખત ૧૯૮૨માં શોધાયો અને આન ...

                                               

મેંગેનિઝ

મેંગેનિઝ એ એક રાસાયણીક તત્વ છે, જેની રાસાયણીક સંજ્ઞા Mn છે. આનો અણુ ક્રમાંક ૨૫ છે. આ તત્વ પ્રકૃતિમાં મુક્ત સ્વરૂપે સ્વરૂપે અને અન્ય ઘણાં ખનિજોમાં મળી આવે છે. મુક્ત ધાતુ સ્વરૂપે મેંગેનિઝ ઘણું ઔદ્યોગિક મહત્ત્વ ધરાવે છે ખાસ કરીને સ્ટેનલેસ સ્ટીલ ના ન ...

                                               

મેગ્નેશિયમ

મેગ્નેશિયમ એ રાસાયણિક તત્ત્વ છે જેની સંજ્ઞા Mg, પરમાણુ ક્રમાંક ૧૨, અને સામાન્ય બંધનાંક +૨ છે. આ એક આલ્કલાઈન મૃદા ધાતુ છે અને પૃથ્વી પર સૌથી મોટા પ્રમાણમાં ઉપલબ્ધ આઠમું તત્ત્વ છે. પૃથ્વીનું ૨% દળ મેગ્નેશિયમનું બનેલું છે, અને સમગ્ર વિશ્વમાં નવમું સ ...

                                               

મેન્ડેલિવીયમ

મેન્ડેલિવીયમ એ એક કૃત્રીમ તત્વ છે જેની સંજ્ઞા Md અને અણુ ક્રમાંક ૧૦૧ છે. આ એક કિરણોત્સારી ટ્રાંસ-યુરેનિક એક્ટિનાઈડ શ્રેણીનું ધાતુ તત્વ છે. આને પ્રાયઃ આઈન્સ્ટેનીયમ તત્વ પર આલ્ફા કણોનો મારો કરીને મેળવવામાં આવે છે.આનું નામકરણ મીત્રી ઈવાનોવીચ મેન્ડેલ ...

                                               

મોલિબ્ડેનમ

મોલિબ્ડેનમ, એ ૬ઠ્ઠા આવર્તનનું એક રાસાયણિક તત્વ છે જેની સંજ્ઞા Mo અને અણુ ક્રમાંક ૪૨ છે. આ નામ નીઓ-લેટિન શબ્દ મોલિબ્ડેનિયમ, અને પ્રાચીન ગ્રીક અર્થ સીસું કેમકે તેનું ખનિજ સીસાના ખનિક સમાન હતું. શુદ્ધ સ્વરૂપે આ ધાતુ, એક સફેદ ચળકતી ધાતુ છે, અને આ ધાત ...

                                               

યુરેનિયમ

યુરેનિયમ એ એક ચળકતી-સફેદ રાસાયણિક તત્વ છે તેનો અણુ ક્રમાંક ૯૨ છે અને તે એક્ટિનાઈડ શ્રેણીનો તત્વ છે. આની સંજ્ઞા U છે. આ તત્વ ૯૨ પ્રોતોન અને ૯૨ ઇલેક્ટ્રોન ધરાવે છે જેમાં ૬ બંધનાંક ઇલેક્ટ્રોન છે. યુરેનોયમ અણુની નાભિ કે કેંદ્રમાં ૧૪૧ થે લઈને ૧૪૬ ન્યૂ ...

                                               

યુરોપિયમ

યુરોપિયમ એ એક રાસાયણિક તત્વછે જેની સંજ્ઞા Eu અને અણુ ક્રમાંક ૬૩ છે. આનું નામ યુરોપ ખંડ પરથી પડ્યું છે. આ એક મધ્યમ સખત ચળકતી ધાતુ છે જે પાણી અને હવા સાથે રાસાયણિક ક્રિયા કરે છે. લેંથેનાઈડ તત્વ ની જેમ આ તત્વ પણ +૩ ઓક્સિડેશન સ્થિતિ ધરાવે છે જોકે +૨ ...

                                               

રિનીયમ

રિનીયમ એ એક રાસાયણિક તત્વ છે જેની સંજ્ઞા Re અને અણુ ક્રમાંક ૭૫ છે. આ આવર્તન કોઠાના સાતમા જૂથનું સફેદ ચળકતું સંક્રાંતિ ધાતુ તત્વ છે. પૃથ્વી પર આની સાંદ્રતા ૧ અંશ પ્રતિ ૧૦૦ કરોડ અંશે હોઈ આ એક અત્યંત દુર્લભ તત્વ છે. આ તત્વ ત્રીજું સૌથી ઊંચું ગલન બિં ...

                                               

રુથરફોર્ડીયમ

રુથરફોર્ડીયમ એ એક રાસાયણિક તત્વ છે જેની સંજ્ઞા Rf અને અણુ ક્રમાંક ૧૦૪ છે, આનુંનામ ન્યૂઝીલેંડના ભૌતિક શાસ્ત્રી અર્નેસ્ટ રુથરફોર્ડીયમ ના નામે રખાયું છે. આ એક કૃત્રીમ અને કિરણોત્સારી તત્વ છે. અનો સૌથે સ્થિર સમસ્થાનિક 267 Rf છે જેનો અર્ધ આયુષ્ય કાળ લ ...

                                               

રુથેનિયમ

રુથેનિયમ એ એક રાસાયણિક તત્વ છે જેની સંજ્ઞા Ru અને અણુ ક્રમાંક ૪૪ છે. આવર્તન કોઠાના પ્લેટિનમ જૂથનું આ એક દુર્લભ સંક્રાંતિ ધાતુ તત્વ છે પ્લેટિનમ જૂથની અન્ય ધાતુઓની જેમ રુથેનિયમ પણ મોટા ભાગના રસાયણો સામે નિષ્ક્રીય હોય છે. ૧૮૪૪માં રશિયાના એક વૈજ્ઞાનિ ...

                                               

રુબિડીયમ

રૂબિડીયમ એ એક રાસાયણિક તત્વ છે જેની સંજ્ઞા Rb છે અને અણુ ક્રમાંક ૩૭ છે. રુબિડીયમ એ એક નરમ સફેદ ચળકતી ધાતુ છે. આ એક આલ્કલી ધાતુ સમુહમાં આવે છે. આનો અણુભાર ૮૫.૪૬૭૮ છે. શુદ્ધ તત્વ સ્વરૂપે રુબિડીયમ એ અત્યંત ક્રિયાશીલ છે. આના ગુણ ધર્મો અન્ય જૂથ -૧ ના ...

                                               

રેડિયમ

રેડીયમ એ એક રાસાયણિક તત્વ છે જેનો અણુ ક્રમાંક ૮૮ અને જેની સંજ્ઞા Ra છે. રેડિઅયમ એ અત્યંત શુભ્ર એવી સફેદ આલ્ક્લાઇન પાર્થિવ ધાતુ" છે. હવામં ખુલ્લીરાખતાં આ ધતુનું ઓક્સિડેશન થાઈ તે કાળી પડી જાય છે. રેડિઅયમના દરેક સમસ્થાનિકો અત્યંત કિરણોત્સારી હોય છે. ...

                                               

રેડૉન

રેડોન એ એક રાસાયણિક તત્વ છે જેની સંજ્ઞા Rn અને અણુ ક્રમાંક ૮૬ છે. આ એક કિરણોત્સારી, રંગહીન, ગંધહીન, સ્વાદહીન નિષ્ક્રીય વાયુ છે. યુરેનિયમ કે થોરિયમ કિરણોત્સારી ખંડન થઈ આ તત્વ પ્રાકૃતિક રીતે નિર્માણ થાય છે. આનો સૌથી સ્થિર સમસ્થાનિક રેડોન - ૨૨૨ 222 ...

                                               

રેન્ટજિનીયમ

રેન્ટજિનીયમ એ એક કૃત્રીમ કિરણોત્સારી રાસાયણિક તત્વ છે જેની સંજ્ઞા Rg અને અણુ ક્રમાંક ૧૧૧ છે. આના ગુણધર્મોની ખાત્રી કરી શકાય એવા પૂરતા સમસ્થાનિકો હજી નથી શોધાયા પણ આને ૧૧મા જૂથ માં મુકવામાં આવ્યું છે. આ તત્વ સોનાનો એક ભારી હોમોલોગ ના સ્થાને છે. આન ...

                                               

રોડિયમ

રોડિયમ એ એક રાસાયણિક તત્વ છે જે એક દુર્લભ, સફેદ-ચળકતી, સખત અને રાસાયણિક દ્રષ્ટિએ નિષ્ક્રીય સંક્રાંતિ ધાતુ તત્વ છે. તે પ્લેટિનમ જૂથનું તત્વ છે. આની રાસાયણિક સંજ્ઞા Rh અને અણુ ક્રમાંક ૪૫ છે. આ ધાતુનો માત્ર એક જ સમસ્થાનિક છે, 103 Rh. પ્રાકૃતિક રીતે ...

                                               

લિથિયમ

લિથિયમ એ એક નરમ, ચળકતી-સફેદ ધાતુ છે હે રાસાયણીક તત્વોના આલ્કલી ધાતુઓની શ્રેણીમાં આવે છે. આની રાસાયણિક સંજ્ઞા Li, અને તેનો અણુ ક્રમાંક 3 છે. સામાન્ય દબાણ અને તાપમાને આ વિશ્વનો સૌથી હલકો અને સૌથી ઓછું ઘનત્વ ધરાવતો ઘન પદાર્થ છે. દરેક આલ્કલી ધાતુ તત્ ...

                                               

લેન્થેનમ

લેંથેનમ એ એક રાસાયણિક તત્વ જેની સંજ્ઞા La અને અણુ ક્રમાંક ૫૭ છે. આ એક ચળકતું સફેદ ધાતુ તત્વ છે જેનો સમાવેધ આવર્તન કોઠાના ત્રીજા સમૂહમાં થયેલો છે. લેંથેનાઈડ્ઝ શ્રેણીનું આ પ્રથમ તત્વ છે. અમુક દુર્લભ પાર્થિવ ખનિજોમાં આ તત્વ મળી આવે છે. આ ધાતુ પ્રાયઃ ...

                                               

લોરેન્સીયમ

લોરેન્સીયમ એ એક કિરણોત્સારી કૃત્રીમ રાસાયણિક તત્વ છે જેની સંજ્ઞા Lr અને અણુ ક્રમાંક ૧૦૩ છે. આવર્તન કોઠામાં આ ૭ મા આવ્ર્તનાના ડી-ગણનું તત્વ છે. લેંથેનાઈડ શ્રેણીનું આ અંતિમ તત્વ છે. રાસાયણિક પ્રયોગો દર્શાવે છે કે આ તત્વ એ લ્યુટીયમ નામના તત્વનો ભારે ...

                                               

લ્યુટેશિયમ

લ્યુટેશિયમ એ એક રાસાયણિક તત્વ છે તેની સંજ્ઞા Lu અને અણુ ક્રમાંક ૭૧ છે.આ તત્વ લેંથેનાઈડઝ શ્રેણીનું અંતિમ તત્વ છે. અને શ્રેણીના ચઢતા ક્રમ્ અનુસાર તે આ શ્રેણીના સૌથી ચડિયાતા ગુણધર્મો બતાવે છે જેમકે સૌથી વધુ સખતાઈ અને ઘનતા. અન્ય લેંથિનાઈડ તત્વોથી વિપ ...

                                               

વેનેડિયમ

વેનેડિયમ એ રાસાયણિક તત્વ જેની સંજ્ઞા V અને અણુ ક્રમાંક ૨૩ છે. આ એક સખત, રાખોડી, ચળકતી, તંતુભવનક્ષમ અને ટીપીને કેળવી શકાય તેવું સંક્રાંતિ ધાતુ તત્વ છે. આ ધાતુની સપાટી પર નિર્માણ થતી ઓક્સાઇડની સપાટીને કારણે વધુ ખવાણ કે ઓક્સિડેશન થતું નથી પ્રકૃતિમાં ...

                                               

સમેરિયમ

સમેરિયમ એ એક રાસાયણિક તત્વ છે જેની સંજ્ઞા Sm, અને અણુ ક્રમાંક ૬૨ અને અણુ ભાર ૧૫૦.૩૬ છે. આ મધ્યમ સખત ચળકતી સફેદ ધાતુ છે જેને હવામાં ખુલ્લી રાખતા તેનું ઓક્સિડેશન થાય છે. લેંથેનાઈડ્સ શ્રેણીના તત્વોની જેમ આ તત્વ પણ +૩ ની અક્સિડેશન સ્થિતિ ધરાવે છે. સમ ...

                                               

સિરીયમ

સિરીયમ એ એક રાસાયણિક તત્વ જેની સંજ્ઞા Ce અને અણુ ક્રમાંક ૫૮ છે. આ એક નરમ, ચળકતી, બરડ ધાતુ જે હવામાં ખુલ્લી રાખતાં તેનું ઓક્સિડેશન થઈ જાય છે. સિરીયમનું નામ બટુક ગ્રહ સિરસ પરથી કાડવામાં આવ્યું છે. દુર્લભ પાર્થિવ તત્વોમાં આ સૌથી વધુ બહુતાયત ધરાવતું ...

                                               

સીબોર્ગીયમ

સીબોર્ગીયમ એ એક કૃત્રિમ રાસાયનિક તત્વ છે જેની સંજ્ઞા Sg અને અણુ ક્રમાંક ૧૦૬ છે. આનો સૌથી સ્થિર સમસ્થાનિક 271 Sg છે જેનો અર્ધ આયુષ્ય કાલ ૧.૯ મિનિટ છે. આનો એક નવો સમસ્થાનિક 269 Sg શોધાયો છે કે જે જરા વધુ ૨.૧ મિનિટનું અર્ધ આયુષ્ય ધરાવે છે. રાસાયણિક ...